Korekcja wad wrodzonych

Korekcja wad wrodzonych to jedno z największych wyzwań dla chirurga plastyka. Każda operacja to nie tylko poprawa wyglądu ale co najważniejsze przywrócenie funkcji chorego narządu.

Korekcja wad wrodzonych to najczęściej leczenie wieloetapowe, którego planowanie musi być oparte na znajomości rozwoju dziecka. Zbyt późno zaplanowane leczenie może bezpowrotnie pozbawić nas możliwości uzyskania pożądanego efektu, jednocześnie operacja przeprowadzona zbyt wcześnie może negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka i doprowadzić do wtórnych zniekształceń.

Zależnie od wieku Pacjenta, zakresu operacji zabieg może być wykonany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.