Zabiegi onkologiczne

Chirurgia plastyczna jest ważnym uzupełnieniem chirurgii onkologicznej. Usunięcie większości nowotworów wymaga zabiegów rekonstrukcyjnych pozwalających przywrócić nie tylko wygląd ale i funkcję dotkniętych chorobą narządów.

Radykalność leczenia chirurgicznego oraz precyzyjne planowanie zabiegu rekonstrukcyjnego pozwalają osiągnąć bardzo dobre efekty estetyczne i funkcjonalne.

Zależnie od wieku Pacjenta, zakresu operacji zabieg może być wykonany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

przed i po