Praca naukowa

Nieustannie pogłębiana wiedza

Chirurgia Plastyczna jest dziedziną medycyny, która dynamicznie się rozwija i wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy i doświadczenia. Temu służy moja praca naukowa oraz obecność na krajowych i międzynarodowych konferencjach, zarówno jako uczestnik jak i prelegent. Wybrane publikacje i wykłady mogą Państwo znaleźć poniżej.

Praca naukowa

Media społecznościowe w praktyce chirurga plastyka
Michał Charytonowicz, Jakub Miszczyk, Piotr Janik, Daria Charytonowicz
Guzek, obrzęk, deformacja piersi – problem dla hematologa?
lek. med. Michał Charytonowicz, lek. med. Jakub Miszczyk, Piotr Janik, lek. med. Daria Charytonowicz
Uwagi anatomiczne i preparowanie płata przedniobocznego uda. Badania na zwłokach.
lek. med. Michał Charytonowicz (1), lek. med. Daria Charytonowicz (2), prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna (1) , lek. med. Maciej Kuczyński (1), dr n. med. Ryszard Mądry (1)
Zastosowanie płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej.
lek. med. Michał Charytonowicz (1), lek. med. Daria Charytonowicz (2), prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna (1), dr n. med. Ryszard Mądry (1), lek. med. Maciej Kuczyński (1), Sergey Antonov (1), Magdalena Bugaj (1), Tomasz Korzeniowski (1)
Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi (BI A-ALCL ) – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy
Jakub M. Miszczyk, Michał Charytonowicz
Zespół Lyella powikłany sepsą gronkowcową i niewydolnością wielonarządową – opis przypadku
Tomasz Korzeniowski, Jerzy Strużyna, Ryszard Mądry, Grzegorz Wilhelm, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Michał Charytonowicz
Zespół cieśni brzusznej jako powikłanie w leczeniu wstrząsu oparzeniowego – definicja, zapobieganie, leczenie.
Ryszard J. Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz
Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności.
Ryszard Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz
Leczenie odmrożeń – zastosowanie substytutu naskórka.
Ryszard J.Mądry, Jerzy Strużyna, Daria Charytonowicz, Michał Charytonowicz, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski
Landscape of oncoplastic breast surgery across Poland
Agnieszka Kolacinska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Artur Bocian, Dariusz Michalik, Rafal Matkowski, Andrzej Kurylcio, Pawel Pyka, Michal Charytonowicz, Maciej Berkan
Incomplete excision of basal cell carcinoma (BCC) in the head and neck region: to wait, or not to wait?
Jakub Miszczyk, Michał Charytonowicz, Tomasz Dębski, Bartłomiej Noszczyk

Wykłady

Rekonstrukcja ubytków tkanek przy pomocy plastyki płatem z sieci większej
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013
Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy (ALCL) skojarzony w implantami silikonowymi piersi
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Sopot, 15-17 października 2015
Rynoplastyka metodą otwartą vs zamkniętą – 12 lat doświadczeń w chirurgii nosa w oparciu o materiał Klinki Chirurgii Plastycznej Dr Marka Szczyta
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Sopot, 15-17 października 2015
Chirurgia piezoelektryczna w operacjach estetycznych nosa.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Lublin, 15-17.11.2017
Otwarta rynoplastyka z użyciem techniki piezoelektrycznej. Omówienie modyfikacji techniki operacyjnej.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Lublin, 15-17.11.2017
Chirurgiczne leczenie migren.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Lublin, 15-17.11.2017
Wpływ redukcji piersi na seksualność - badanie przekrojowe dwu-kohortowe.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Lublin, 15-17.11.2017
Lipofiling piersi - co nowego?
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Lublin, 15-17.11.2017
Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi - aktualny stan wiedzy - przegląd najnowszego piśmiennictwa.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Lublin, 15-17.11.2017
Zastosowanie aparatu Piezo w chirurgii nosa.
Mentor surgical excellence
Warszawa, 07.10.2017r