PUBLICATIONS_MAIN_PHOTO_ALT

Praca naukowa

Chirurgia Plastyczna jest dziedziną medycyny, która dynamicznie się rozwija i wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy i doświadczenia. Temu służy moja praca naukowa oraz obecność na krajowych i międzynarodowych konferencjach, zarówno jako uczestnik jak i prelegent. Wybrane publikacje i wykłady mogą Państwo znaleźć poniżej.

Publikacje naukowe

Media społecznościowe w praktyce chirurga plastyka

Michał Charytonowicz, Jakub Miszczyk, Piotr Janik, Daria Charytonowicz

Guzek, obrzęk, deformacja piersi – problem dla hematologa?

lek. med. Michał Charytonowicz, lek. med. Jakub Miszczyk, Piotr Janik, lek. med. Daria Charytonowicz

Uwagi anatomiczne i preparowanie płata przedniobocznego uda. Badania na zwłokach.

lek. med. Michał Charytonowicz (1), lek. med. Daria Charytonowicz (2), prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna (1) , lek. med. Maciej Kuczyński (1), dr n. med. Ryszard Mądry (1)

Zastosowanie płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej.

lek. med. Michał Charytonowicz (1), lek. med. Daria Charytonowicz (2), prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna (1), dr n. med. Ryszard Mądry (1), lek. med. Maciej Kuczyński (1), Sergey Antonov (1), Magdalena Bugaj (1), Tomasz Korzeniowski (1)

Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi (BI A-ALCL ) – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

Breast implant-associated anaplastic large cell lymphomas – summary of the current state of knowledge

Jakub M. Miszczyk, Michał Charytonowicz

Zespół Lyella powikłany sepsą gronkowcową i niewydolnością wielonarządową – opis przypadku

Lyell’s syndrome complicated by Staphylococcus aureus sepsis and multiple organ dysfunction – a case report

Tomasz Korzeniowski, Jerzy Strużyna, Ryszard Mądry, Grzegorz Wilhelm, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Michał Charytonowicz

Zespół cieśni brzusznej jako powikłanie w leczeniu wstrząsu oparzeniowego – definicja, zapobieganie, leczenie.

Abdominal compartment syndrom as a complication of the burn shock treatment – definition, prevention, treatment.

Ryszard J. Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz

Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności.

Reconstruction of soft tissue defect with latissimus dorsi muscle flap after deep burn of shoulder girdle with the exposing of bone structures in malnourished patients with impaired immunity.

Ryszard Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz

Leczenie odmrożeń – zastosowanie substytutu naskórka.

Treatment of frostbites – effectiveness of dermal substitute application on frostbite wounds.

Ryszard J.Mądry, Jerzy Strużyna, Daria Charytonowicz, Michał Charytonowicz, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski

Landscape of oncoplastic breast surgery across Poland

Agnieszka Kolacinska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Artur Bocian, Dariusz Michalik, Rafal Matkowski, Andrzej Kurylcio, Pawel Pyka, Michal Charytonowicz, Maciej Berkan

Incomplete excision of basal cell carcinoma (BCC) in the head and neck region: to wait, or not to wait?

Jakub Miszczyk, Michał Charytonowicz, Tomasz Dębski, Bartłomiej Noszczyk

Wykłady na konferencjach

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Rekonstrukcja ubytków tkanek przy pomocy plastyki płatem z sieci większej

Kazimierz Dolny, 18-19 września 2013

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy (ALCL) skojarzony w implantami silikonowymi piersi

Sopot, 15-17 października 2015

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Rynoplastyka metodą otwartą vs zamkniętą – 12 lat doświadczeń w chirurgii nosa w oparciu o materiał Klinki Chirurgii Plastycznej Dr Marka Szczyta

Sopot, 15-17 października 2015

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Chirurgia piezoelektryczna w operacjach estetycznych nosa.

Lublin, 15-17.11.2017

Charytonowicz M., Szczyt M., Bochen Z.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Otwarta rynoplastyka z użyciem techniki piezoelektrycznej. Omówienie modyfikacji techniki operacyjnej.

Lublin, 15-17.11.2017

Szczyt M., Bochen Z., Charytonowicz M.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Chirurgiczne leczenie migren.

Lublin, 15-17.11.2017

Charytonowicz M., Charytonowicz D.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Wpływ redukcji piersi na seksualność - badanie przekrojowe dwu-kohortowe.

Lublin, 15-17.11.2017

Janik P.E., Charytonowicz D., Miszczyk J., Charytonowicz M., Noszczyk B.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Lipofiling piersi - co nowego?

Lublin, 15-17.11.2017

Charytonowicz D., Charytonowicz M., Noszczyk B.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi - aktualny stan wiedzy - przegląd najnowszego piśmiennictwa.

Lublin, 15-17.11.2017

Charytonowicz M., Charytonowicz D.

Mentor surgical excellence

Zastosowanie aparatu Piezo w chirurgii nosa.

Warszawa, 07.10.2017r

Mentor Course of Surgical Excellence Lek. med. Michał Charytonowicz