Chirurgiczne leczenie migren

Migrena to zaburzenie w którym występują napady i nawroty napadów pulsującego bólu głowy o nasileniu od łagodnego do silnego, zwykle trwającego od 4 do 72 godzin i nasilającego się pod wpływem aktywności fizycznej. Bólowi zwykle towarzyszą objawy dodatkowe, często bardziej uciążliwe od samego bólu głowy pod postacią nudności, wymiotów, nadwrażliwości na światło, nadwrażliwości na dźwięki i zapachy. Uruchamianie kaskady migreny może następować na skutek wzmożonej impulsacji docierającej do kompleksu trójdzielno-szyjnego na skutek drażnienia mechanicznego nerwów w punktach wyzwalających. Zidentyfikowano 4 główne punkty wyzwalające: czołowy, skroniowy, nosowy i potyliczny oraz wiele innych mających drugorzędne znaczenie. Napady migreny o ciężkim przebiegu nie poddające się leczeniu farmakologicznemu są głównym wskazaniem do włączenia minimalnie inwazyjnych metod interwencyjnych oraz leczenia chirurgicznego. Chirurgiczne leczenie migren to ostatni etap leczenia.  Wszyscy pacjenci przed konsultacją chirurgiczną powinni być skonsultowani neurologicznie. Kwalifikację do leczenia chirurgicznego oraz diagnostykę neurologiczną można przeprowadzić w Centrum Leczenia Bólu u doktora Łukasza Kmieciaka (www.stopbolowi.pl).