Dr Michał Chartytonowicz Chirurg Plastyk

O mnie

Jestem specjalistą chirurgii plastycznej. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2006 – 2011 odbywałem specjalizację z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA we Wrocławiu, a następnie w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbyłem we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie.

W latach 2013 – 2017 byłem związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie, gdzie zajmowałem stanowisko Starszego Asystenta. Od 2014  do 2017 roku zajmowałem również stanowisko Asystenta Naukowo – dydaktycznego w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2015 roku dołączyłem do zespołu Klinki Chirurgii Plastycznej Dr. Marka Szczyta.

Jestem autorem publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń. Od wielu lat regularnie uczestniczę w kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej oraz medycyny estetycznej organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

publikacje

Chirurgia Plastyczna jest dziedziną medycyny, która dynamicznie się rozwija i wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy i doświadczenia. Temu służy moja praca naukowa oraz obecność na krajowych i międzynarodowych konferencjach, zarówno jako uczestnik jak i prelegent. Wybrane publikacje i wykłady mogą Państwo znaleźć poniżej.

Guzek, obrzęk, deformacja piersi – problem dla hematologa? lek. med. Michał Charytonowicz, lek. med. Jakub Miszczyk, Piotr Janik, lek. med. Daria Charytonowicz
Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności. Ryszard Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz
Media społecznościowe w praktyce chirurga plastyka Michał Charytonowicz, Jakub Miszczyk, Piotr Janik, Daria Charytonowicz
Wpływ redukcji piersi na seksualność - badanie przekrojowe dwu-kohortowe. Janik P.E., Charytonowicz D., Miszczyk J., Charytonowicz M., Noszczyk B.
Chirurgia piezoelektryczna w operacjach estetycznych nosa. Charytonowicz M., Szczyt M., Bochen Z.
Landscape of oncoplastic breast surgery across Poland Agnieszka Kolacinska, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Artur Bocian, Dariusz Michalik, Rafal Matkowski, Andrzej Kurylcio, Pawel Pyka, Michal Charytonowicz, Maciej Berkan
Leczenie odmrożeń – zastosowanie substytutu naskórka. Ryszard J.Mądry, Jerzy Strużyna, Daria Charytonowicz, Michał Charytonowicz, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski
Zespół Lyella powikłany sepsą gronkowcową i niewydolnością wielonarządową – opis przypadku Tomasz Korzeniowski, Jerzy Strużyna, Ryszard Mądry, Grzegorz Wilhelm, Magdalena Bugaj, Sergey Antonov, Michał Charytonowicz
Zastosowanie płata z sieci większej w chirurgii rekonstrukcyjnej. lek. med. Michał Charytonowicz (1), lek. med. Daria Charytonowicz (2), prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna (1), dr n. med. Ryszard Mądry (1), lek. med. Maciej Kuczyński (1), Sergey Antonov (1), Magdalena Bugaj (1), Tomasz Korzeniowski (1)
Lipofiling piersi - co nowego? Charytonowicz D., Charytonowicz M., Noszczyk B.
Incomplete excision of basal cell carcinoma (BCC) in the head and neck region: to wait, or not to wait? Jakub Miszczyk, Michał Charytonowicz, Tomasz Dębski, Bartłomiej Noszczyk
Chirurgiczne leczenie migren. Charytonowicz M., Charytonowicz D.
Uwagi anatomiczne i preparowanie płata przedniobocznego uda. Badania na zwłokach. lek. med. Michał Charytonowicz (1), lek. med. Daria Charytonowicz (2), prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna (1) , lek. med. Maciej Kuczyński (1), dr n. med. Ryszard Mądry (1)
Zespół cieśni brzusznej jako powikłanie w leczeniu wstrząsu oparzeniowego – definicja, zapobieganie, leczenie. Ryszard J. Mądry, Jerzy Strużyna, Sergey Antonov, Tomasz Korzeniowski, Magdalena Bugaj, Maciej Kuczyński, Anna Chrapusta, Andrzej Krajewski, Michał Charytonowicz
Zastosowanie aparatu Piezo w chirurgii nosa. Mentor Course of Surgical Excellence Lek. med. Michał Charytonowicz