O mnie

Witam serdecznie

Jestem specjalistą chirurgii plastycznej. Ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 2006 – 2011 odbywałem specjalizację z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA we Wrocławiu, a następnie w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbyłem we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie.

W latach 2013 – 2017 byłem związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie, gdzie zajmowałem stanowisko Starszego Asystenta. Od 2014  do 2017 roku zajmowałem również stanowisko Asystenta Naukowo – dydaktycznego w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2015 roku dołączyłem do zespołu Klinki Chirurgii Plastycznej Dr. Marka Szczyta.

Jestem autorem publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń. Od wielu lat regularnie uczestniczę w kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej oraz medycyny estetycznej organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

Certyfikaty

certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz
certyfikat dr Michał Charytonowicz