Blizny i zniekształcenia pourazowe

Każdy zabieg chirurgiczny pozostawia po sobie trwały ślad w postaci blizny. Jeżeli udaje się uzyskać dobrą estetycznie bliznę, najczęściej nie stanowi ona problemu dla Pacjenta. Urazy, oparzenia czy zabiegi onkologiczne powodują powstanie blizn powodujących znaczny deficyt estetyczny i funkcjonalny.

Chirurg plastyk wykorzystując różne techniki chirurgiczne koryguje estetykę i funkcjonalność utraconą w wyniku urazu. Zależnie od wieku Pacjenta, zakresu operacji zabieg może być wykoany w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

przed i po