Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Chirurgii Plastycznej M.Charytonowicz, ul. Królewicza Jakuba 37, 02-956 Warszawa, Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Twoje dane są przetwarzany tylko w celach, o których wspomnieliśmy powyżej. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, możliwości ich edytowania i wycofania w każdym czasie jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

02-972 Warszawa, ul. Waflowa 7a
Wejdź na stronę
02-972 Warszawa, ul. Waflowa 7a
Wejdź na stronę