Dr Michał Chartytonowicz Chirurg Plastyk
2016-10-02

Która metoda lepsza? Powiększanie piersi przeszczepem tłuszczu VS implanty piersi.

Od czasu gdy Kobiety zapragnęły większych piersi trwają poszukiwania możliwie najlepszej metody ich powiększenia. Najlepszej czyli takiej, która spełni oczekiwania Pacjentki co do wielkości, kształtu, naturalności w dotyku.

Obecnie mamy dwie główne metody powiększania piersi, pozwalające uzyskać bardzo dobre efekty. Która lepsza? Ta, która odpowiednio dobrana do oczekiwań Pacjentki w rękach doświadczonego chirurga plastyka pozwoli uzyskać pożądany efekt. Każda z metod ma zalety jak i wady. Łączy je jedno – obie są bezpieczne i przebadane.

I właśnie o tych zaletach i wadach ten post…

Implanty piersi po raz pierwszy zostały użyte przeszło 55 lat temu. Od tego czasu przeszły cały proces ewolucji, która eliminowała ich wady. Obecnie używamy implanty 5 generacji. Protezy piersiowe zostały dokładnie przebadane w wieloośrodkowych badaniach, co pozwala uznać tą metodę powiększania piersi za bezpieczną. Oczywiście nie są pozbawione wad: przykurcz torebki włóknistej, rotacja implantu, chłoniak związany z implantami piersi to tylko najpoważniejsze z nich. Podczas konsultacji zawsze poświęcam dużo czasu na omówienie tych zagadnień. Bezpieczeństwo Pacjentki zarówno w trakcie zabiegu jak i po nim jest najważniejsze.

Lipofiling, czyli przeszczep własnej tkanki tłuszczowej, choć znany od przeszło 100 lat, w dzisiejszej formie chirurdzy plastyczni stosują od połowy lat 90-tych. Zmiany w technice pobierania, przygotowania a przed wszystkim przeszczepiania sprawiła, że znalazł bardzo szerokie zastosowanie. Kilkanaście lat intensywnych badań potwierdziło całkowite bezpieczeństwo onkologiczne tej techniki.

Użycie implantów piersi pozwala uzyskać stabilny efekt bezpośrednio po zabiegu. Pacjentka „budzi się z nowymi piersiami”.  Zastosowanie przeszczepu tłuszczu sprawia, że na ostateczny efekt trzeba poczekać nieco dłużej. Prawidłowo wykonany zabieg lipofilingu pozwala na wgojenie się około 50-70% podanego przeszczepu tkanki tłuszczowej.  Większą objętość wgojonego przeszczepu uzyskuje się poprzez właściwą technikę operacyjną oraz zastosowanie systemu Brava ( specjalny stanik wytwarzający podciśnienie co powoduje lepsze ukrwienie piersi, a tym samym lepsze wgajanie lipotransferu ).

Na decyzję Pacjentki decydujący wpływ na ilość zabiegów konieczna do uzyskania zamierzonego efektu. Powiększenie piersi implantami uzyskuje się podczas jednej operacji, podczas gdy tą samą wielkość piersi uzyskamy powtarzając lipotransfer 2 lub 3 razy ( zależnie od wielkości ) co zwiększa koszty procedury.  Warto jednak pamiętać, że decydując się na zabieg wszczepienia implantów piersi przyjmujemy ryzyko ponownej operacji w przyszłości. Ryzyko oczywiście bardzo małe, ale istniejące. Wgojony przeszczep tłuszczu staje się integralną tkanką piersi więc takiego ryzyka nie ma.

Chcąc uzyskać bardzo duże piersi lepiej wybrać implanty. Olbrzymia gama ich rozmiarów i kształtów pozwala na spełnienie oczekiwań Pacjentki. Wykonanie transferu tkanki tłuszczowej wiązałoby się w koniecznością wykonywania zbyt wielu zabiegów. Przeszczep tłuszczu pozwala uzyskać bardzo naturalne piersi, ale nie pozwala na uzyskanie bardzo dużych objętości.

Technika operacyjna w chirurgii plastycznej ma najważniejsze znaczenie. Powiększenie piersi implantami nie jest prostym zabiegiem. Dobór implantów wymaga pogodzenia oczekiwań Pacjentki z możliwościami jakie stwarza jej anatomia. Na ostateczny efekt decydujący wpływ ma również precyzyjne planowanie przedoperacyjne.

Lipofiling piersi jest równie wymagający dla chirurga plastyka. Pobranie tłuszczu do przeszczepu to nic innego jak liposukcja, czyli zabieg, podczas którego chirurg rzeźbi daną okolicę ciała Pacjentki. Następne etapy to właściwe przygotowanie tkanki do przeszczepu i co najważniejsze odpowiednia technika podania. Musi ona uwzględniać nie tylko objętość lipotransferu ale i odpowiednią warstwę jego podania. Pozwala to uzyskać właściwe proporcje i kształt powiększanych piersi. Warto pamiętać, że zbyt duża objętość podanego przeszczepu tłuszczu podczas jednej procedury wcale nie zwiększa objętości wgojonej tkanki a powoduje jedynie większe wchłanianie przeszczepu.

Zatem która z metod jest lepsza?

Obie techniki są bezpieczne, obie przebadane, obie pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych efektów. Najważniejsze jednak jest właściwe dobranie metody operacji do Pacjentki. Bardzo dobry efekt estetyczny uzyska się jedynie wtedy, gdy zrozumienie oczekiwań Pacjentki połączymy z dokładną znajomością zalet i wad danej metody operacyjnej.

Dr Michał Charytonowicz, chirurg plastyk