Dr Michał Chartytonowicz Chirurg Plastyk
2019-01-15

ALCL fakty i mity

                                                                               ALCL fakty i mity

 

Co oznacza skrót ALCL?

Dokładniej BIA – ALCL – jest to skrót od angielskiej nazwy Anaplastic Large Cell Lymphoma Breast Implant Associated, czyli anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy związany z implantami piersi.

 

♦ TAK jest to ekstremalnie rzadka choroba układu odpornościowego Pacjentki, która lokalizuje się w tkance otaczającej implant piersi. Jest to tkanka łączna, rodzaj blizny, która izoluje implant, od wnętrza naszego organizmu. Objawem choroby jest patologiczny rozrost komórek układu odpornościowego waśnie w tej tkance.  Dotychczas, na świecie,  stwierdzono 570 przypadków BIA ALCL, w tym 16 przypadków śmiertelnych. 

 

♦ NIE jest to nowa choroba. Znana jest od 1997r. Od tego czasu trwają intensywne badania nad jej przyczyną, dokładnie też analizowany jest jej związek z implantami piersi.

 

♦ NIE jest to rak piersi. Zmiany nie lokalizują się w gruczole piersiowym. Nie ma żadnego związku między rakiem piersi a implantami silikonowymi piersi.

 

♦ TAK 3 główne objawy to guzki, obrzęk i płyn wokół implantu. Pojawiają się one średnio po 8 latach od wszczepienia implantu. Sporadycznie obserwuje się powiększone węzły chłonne.

 

♦ TAK ten typ chłoniaka charakteryzuje bardzo wysoka skuteczność leczenia. Określana jest ona na 93% .

 

♦ TAK najczęściej leczenie ogranicza się do usunięcia implantu wraz z otaczającą go torebką, bardzo rzadko wskazane jest leczenie systemowe.

 

♦ NIE ma bezpośredniego związku z żadnym producentem implantów. W stwierdzonych przypadkach BIA ALCL najczęściej używane były implanty firmy Allergan – 59%, następnie Polyuretanowe 19% oraz Mentor 7%. Warto jednak zaznaczyć, że nie są to dane statystycznie prawdziwe, tzn. Ilość przypadków jest zbyt mała w odniesieniu do ogólnej liczby wszczepionych implantów, którą szacuje się na 50 milionów.

 

♦ TAK, olbrzymia większość przypadków ( 93 % ) związane były z implantami o powierzchni teksturowanej.

 

♦ NIE jest znana jednoznaczna przyczyna. Najbardziej prawdopodobna to występowanie biofilmu. Nazywamy tak bakterie przytwierdzone do powierzchni implantu pokryte płaszczem substancji ochronnych – glikoprotein.

 

♦ NIE, rozwiązaniem nie są implanty gładkie. Dotychczasowe badania nie wykazały, iż stosowanie implantów o gładkiej powierzchni chroni przed wystąpieniem BIA ALCL. Nie ma żadnych zaleceń ograniczających stosowanie implantów o powierzchni teksturowanej. Udowodniono natomiast, że implanty o gładkiej powierzchni mają znacząco większy odsetek powikłań związany z torebką włóknistą czy migracją implantu.  

♦ NIE zaleca się usuwania implantów piersi. Nie ma jakichkolwiek wskazań do profilaktycznego usuwania implantów. Są one uznane za produkty medyczne bezpieczne, wskazane do stosowania zarówno w operacjach estetycznych jak i rekonstrukcyjnych.

 

♦ NIE zaleca się żadnych dodatkowych badań u Pacjentek z implantami piersi. Wskazana jest regularna diagnostyka oparta na samobadaniu piersi i okresowej kontroli USG.

 

♦ TAK, ważna jest świadomość wśród Pacjentów. Każda operacja niesie za sobą ryzyko. Aby podjąć świadomą decyzję, konieczna jest rzetelna informacja oparta na wiedzy medycznej a nie na sensacyjnych doniesieniach prasowych. Poniżej zamieszczam linki do najważniejszych źródeł wiedzy na temat BIA- ALCL.

  • The Plastic Surgery Foundation: www.thepsf.org/PROFILE
  • The American Society of Plastic Surgeons: www.plasticsurgery.org/alcl
  • MD Anderson Cancer Center: www.mdanderson.org/cancer-types/ implant-associated-anaplastic-large-cell- lymphoma.html
  • The US FDA: www.fda.gov/ MedicalDevices/ProductsandMedical Procedures/ ImplantsandProstheti

 

 

♦ TAK najważniejsza jest czujność lekarza. Wystąpienie późnej seromy, czyli gromadzenia się płynu wokół implantu jest bezwzględnym wskazaniem do wykonania badania cytologicznego oraz immunohistochemicznego. Każdy chirurg plastyk wie, jak postępować w przypadku wystąpienia takich objawów, dlatego warto dokonując wyboru lekarza opierać się na jego kwalifikacjach.  

 

♦ TAK konieczne są dalsze badania nad tą chorobą. To jedyna droga do znalezienia przyczyny jej powstania.  

 

♦ TAK, zgodnie ze stanowiskiem FDA ( American Food and Drug Administration ) implanty są bezpieczną metodą powiększania piersi. 

 

 

Dr Michał Charytonowicz, Chirurg Plastyk